Collectie Gelderland

Geen titel

Landelijke actiedagen van Voedingsbond FNV tegen voorgestelde loonsverlagingen in de glastuinbouw. Een van de vakbondsleden bespreekt de actie met enkele werknemers in een van de Betuwse kassen