Collectie Gelderland

Geen titel

Een ets van Teyler, voorstellende de Valkhofburcht; het origineel berust in de Universiteitsbibliotheek in Leiden