Collectie Gelderland

Geen titel

Titel: Plan van ‘s Rijks gronden, staande onder het beheer van het | departement van Oorlog, bezuiden den voormaligen Hoofd | wal, tusschen de voormalige Hertogsteeg- en Ziekepoorten | te Nijmegen. Andere titelgegevens: Tekst linksonder kader rand: Gecaligneerd door den Opzichter + van Fortificatien (Was geti) [N.J. de Laet] Tekst rechtsonder kader: rand V: Afdeling, Genie No 26: | goedgekeurd | ’s Gravenhage, 19 juni 1886 | De Minister van Oorlog, | voor den Minister, | de Secretaris, Generaal, | H.F. Hardenberg Tekst rechtsonder kader: Nijmegen den 31sten Mei 1886 | De Kapitein Eerstaanézend-Ingenieur | (get:) ..van ‘t Sant Titel midden boven Noordpijl rechts boven het midden Noorden boven Schaalstok links onder Titel midden boven Linksboven: Genie | 4de Commandement. | Nijmegen | 1886 Midden: Gemeente Nijmegen Sectie 2de blad Rechtsboven: Eenig blad Verklaring (kadastrale opmeting)rechtsonder in dubbel kader Tekst onder de aanwijzing De Rijksgrond is met een gele kleur gedekt – De grenspalen zijn met blauwe cijfers genummerd - De scheidingslijn tusschen de gemeenten Nijmegen en Hatert is met blauw aangegeven