Collectie Gelderland

Geen titel

Het bouwrijp van grond t.b.v. woningbouw.