Collectie Gelderland

Geen titel

Foto van een situatieschets m.b.t. de uitbreiding van de Begraafplaats "Rustoord", 1918