Collectie Gelderland

Geen titel

Twee deelneemsters arriveren op het Molenveld aan het einde van de 22e Vierdaagse. Een draagt het vierdaagsekruis (tweede maal), de andere de medailles van haar trainingsmarsen onder andere die van de Noviomagum mars.