Collectie Gelderland

Geen titel

Een pentekening in kleur gewassen, toegeschreven aan Aart Schoumans, voorstelllende de Valkhofburcht