Collectie Gelderland

Geen titel

Maquette van een der plannen voor sanering benedenstad (ontwerp ir. Verhage)