Collectie Gelderland

Geen titel

Toneeluitvoering Adam in Ballingschap door het Nederlandsch Toneel Lyceum, o.l.v. Albert van Dalsum in het Openluchttheater