Collectie Gelderland

Geen titel

Detail opname van een bladzijde uit het missaal (een liturgisch boek met gebeden die de priester moet uitspreken of zingen) van het Bakkersgilde dat in opdracht van het Gilde werd vervaardigd door de broeders van het Gemene Leven, volgers van de moderne devotie. Voor de geschilderde afbeeldingen werden gespecialiseerde boekverluchters aangezocht, waarschijnlijk een medewerker van de meester van het Bartholomeus altaar uit Keulen. Het missaal bevindt zich in museum het Valkhof