Collectie Gelderland

Geen titel

Vier burgerdeelnemers dragen de medaille van de Noviomagum-mars op het parcours van de 55 km tijdens de 22e Vierdaagse.