Collectie Gelderland

Geen titel

Feestzaal ingericht ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van de R.K. Werkliedenvereeniging (RKWV) St. Stephanus. De zaal, waarin de bestuursleden en oud-bestuursleden van de vereniging bijeenkwamen en gasten ontvingen, is versierd met bloemen de vaandels van de Nijmeegse afdelingen van katholieke vakbonden.