Collectie Gelderland

Geen titel

De fraaie zijgevel van het rentmeesterhuis van het Cisterciënzer vrouwenklooster Graefenthal in Kessel aan de Niers; het klooster werd in 1248 gesticht door graaf Otto II van Gelre en was alleen toegankelijk voor vrouwen van hoge adellijke afkomst. Het klooster verwierf door schenkingen vele bezittingen ook in en rond de stad