Collectie Gelderland

Geen titel

Straatbeeld, beginjaren zestig, gezien in de richting van de Muntweg, met linksonder de afslag naar de Fretstraat. Rechts, woningen uit de beginjaren dertig en, aan de overkant, Van Dungen's Chocoladefabrieken op nummer 121-123