Collectie Gelderland

Geen titel

'Uit de fabriek van brandspuitmaker J.J. Fischer, de koninklijke brandspuitmaker te Nijmegen', vermoedelijk schutblad van catalogus