Collectie Gelderland

Geen titel

Een Nederlands militair detachement passeert het defileerpunt op de vierde dag van de 19e Vierdaagse op het binnenterrein van de Prins Hendrik kazerne.