Collectie Gelderland

Geen titel

Kaarten en plattegronden van Isaac van Geelkercken naar Nicolaes van Geelkercken; Nijmegen grondplan detail uit: Joh.I. Pontanus, Historiae Gelricae Libri XIV, Harderwijk 1639