Collectie Gelderland

Geen titel

Uitvoering door 'jongelui uit de eerste Nijmeegsche kringen' van het blijspel 'Een man van de wereld' van de Duitse toneelschrijver Gustav von Moser met in een van de hoofdrollen Paul Antonie Rutgers (midden) als schoolmeester Karel Wiesener. De weldadigheids-/ liefdadigheidsvoorstelling werd opgevoerd in de Schouwburg 'ten voordeele van de Vereeniging Kinderkleeding-en Voeding'