Collectie Gelderland

Geen titel

Drumband en het pijperkorps De Stefaantjes van de Sint Stephanus Jongensschool (rechts op de foto) presenteren zich voor het eerst in eigen parochie in nieuw uniform; links de St. Theresia Kleuterschool (geopend 12-11-1928 voor de Zusters Ursulinen)