Collectie Gelderland

Geen titel

Een aquarel van Rudolphus Lauwerier, voorstellende de Hezelpoort, de Kronenburgertoren en de stadsmuur