Collectie Gelderland

Geen titel

Sluis in het Maas-Waalkanaal bij Weurt