Collectie Gelderland

Geen titel

Officiële ingebruikname van de watertoren van het waterleidingbedrijf der Stichting ‘Waterleiding Berg en Dal’. De Commissaris der Koningin in Gelderland, Mr. S. Baron van Heemstra, verrichtte de opening door de kraan open te draaien