Collectie Gelderland

Geen titel

Op de voorgrond de Wilhelminaboom. Daarachter de Nutsschool en links daarvan de Derde Walstraat. Uiterst links de Hertogstraat