Collectie Gelderland

Geen titel

Carnaval; Burgemeester en wethouders op de trappen van het stadhuis. Links: dhr. Reems en A.F. Uijen en op het bordes o.a. burgemeester Charles Hustinx