Collectie Gelderland

Geen titel

De bebouwing rondom het Besiendershuis; op de voorgrond het Brouwershuis. Het Besiendershuis is gebouwd omstreeks 1525 en is genoemd naar de besiender die tot taak had het innen van de tolgelden die passerende schepen op de Waal moesten betalen. Stijl: laatgotisch in Nederrijnse stijl. Brouwershuis: In dit gebouw was vroeger een van de belangrijkste gilden van Nijmegen gehuisvest, het Brouwersgilde, opgericht in 1562 en opgeheven in 1771.