Collectie Gelderland

Geen titel

Aankomst van een detachement Nederlandse militairen van het dienstvak der Militair Geneeskundige Dienst aan het station voor aanvang van de 22e vierdaagse.