Collectie Gelderland

Geen titel

Interieur van de Trouwzaal in het Stadhuis met een op getorste zuilen van Italiaans marmer rustende schoorsteenboezem waarop een schoorsteenstuk voorstellende het Verbond tussen Bataven en Romeinen geschilderd door Nicolaas de Helt Stockade. In 1944 (brandstichting Hitler Jugend) brandde de kamer uit maar schilderij en gobelins bleven gespaard.