Collectie Gelderland

Geen titel

Sluiswachtershuisje bij de Heumense hefbrug , dat tijdelijk diende als wachthuisje van de Militaire Politie. Mitrailleurvuur van de Nederlandse kazematten doorzeefde het gebouw, nadat de Duitsers het hadden bezet. Een mortierprojectiel verbrijzelde de zoldering.