Collectie Gelderland

Geen titel

De vijver op het in 1648 door de Nijmeegse burgemeester Cornelis Beeckman gestichte landgoed 'Water Meerwijk'. De vijver is een door ontgraving ontstaan waterbekken (mogelijk door de Romeinen), gevoed door de afgedamde Meerbeek. In 1730 werd op het landgoed een sterrenbos aangelegd. Het landgoed is al geruime tijd niet toegankelijk