Collectie Gelderland

Geen titel

Ontwerp van een gedenkpenning, geschonken aan het VVV t.g.v. van het 40-jarig bestaan. Ontwerper: J. Boerman, leraar Ambachtsschool