Collectie Gelderland

Geen titel

In 1883 werd deze waterpomp uit 1747 verwijderd en verplaatst naar de Gedeputeerdenplaats en weer later naar de Franseplaats. Na restauratie kreeg de pomp een definitieve plaats tussen museum en poortwachtershuis op de Sint Jorisstraat. De pomp is voorzien van de wapens van de burgermeesters Jacobus Vos en Mathias van der Lijnden en waarschijnlijk vervaardigd door de meester steenhouwer Johannes Dense.