Collectie Gelderland

Geen titel

Een schilderij van Jan van Goyen, voorstellende de Valkhofburcht.