Collectie Gelderland

Geen titel

Het oudste huis van Weurt, bekend als "De hofstede te Weurt(h)" aan de voormalige Koningstraat. Vroegst bekende bewoners (pachter, later eigenaar) Johannes Braam (overleden 1911) en tot 1921 zijn weduwe Johanna Braam-Loeffen. Op de voorgrond de tramrails van de Stoomtram Maas en Waal, aangelegd in 1903, die hier de weg kruisen. De tram werd opgeheven in 1933, 's jaars vóór de aanleg van de Van Heemstraweg. Geheel links op de achtergrond de toegang naar de Jonkerstraat.