Collectie Gelderland

Geen titel

De ingang van de Latijnse School toen blijkens bordjes het Bureau van de Armenraad en de Volksmuziekschool er nog gevestigd waren; boven de deur een bord van het militairgezag ter aanduiding dat het bij de Latijnse School gaat om een historisch monument