Collectie Gelderland

Geen titel

Blik vanaf de uitzichttoren op de splitsing Payensweg (links) en Kwakkenbergweg (rechts); op de achtergrond huizen aan de Berg en Dalseweg en de stuwwal