Collectie Gelderland

Geen titel

Allegorisch schoorsteenstuk, voorstellende " De verpanding van de Rijksstad Nijmegen door Roomskoning Willem II aan Graaf Otto II van Gelre in 1247 ", geschilderd in 1665 door Palamedes Palamedesz. (1632-1705)