Collectie Gelderland

Geen titel

Drie vrouwelijke leden van de Amsterdamse turnbond, gevolgd door een detachement Nederlandse militairen, naderen het defileerpunt op het binnenterrein van de Prins Hendrik kazerne op de vierde dag van de 19e Vierdaagse.