Collectie Gelderland

Geen titel

Een pentekening in grijs gewassen, van C. Pronk, voorstellende de St. Nicolaaskapel op de eerste binnenplaats van de Valkhofburcht; het origineel berust bij een particuliere collectie