Collectie Gelderland

Geen titel

Woningen aan de oneven zijde van de Schoolstraat , op de hoek met de St. Stephanusstraat (links), gezien in de richting van de Dr. Jan Berendsstraat ; P.S. de panden rechts zijn afgebroken en vervangen door nieuwbouwwoningen