Collectie Gelderland

Geen titel

Het verwoeste klooster van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis