Collectie Gelderland

Geen titel

Een schilderij van Arnoldus van Anthonissen (1631 - 1703) , voorstellende de Valkhofburcht , gezien vanuit het Oosten