Collectie Gelderland

Geen titel

De R.K. Antonius van Paduakerk met pastorie en patronaat St. Jozef