Collectie Gelderland

Geen titel

De herinneringsmedaille van de NBvLO van jhr Paul Ernst van der Maesen de Sombreff (14x Vierdaagse), die als scholier vanuit Maastricht meeliep in de 1e Vierdaagse, gelopen van 1 t/m 4 september 1909. "Kinderen" ontvingen niet het Ereteken voor betoonde marsvaardigheid, zoals het Vierdaagsekruis officiëel heet.