Collectie Gelderland

Geen titel

Straatbeelden en woningen. Het Willemskwartier (onderdeel van de wijk Nije Veld) is een vooroorlogse buurt die oorspronkelijk is opgezet als tuinstad. De bouw startte in 1917. Begin jaren negentig van de vorige eeuw is een deel van de bebouwing afgebroken ten behoeve van nieuwbouw. Hiervoor in de plaats kwam nieuwbouw. Ook de huizen aan de Dr. Schaepmanstraat werden gesloopt.