Collectie Gelderland

Geen titel

Bij de archeologische opgravingen die plaats vonden bij de aanleg van het casino kwam onder andere deze tientallen meters lange Romeinse muur tevoorschijn. De muur stamt uit de 3e/4e eeuw en was verbonden met de eerder gevonden Romeinse muur bij het Besiendershuis aan de Steenstraat. De Romeinse muurresten die in 2016 werden gevonden bij de aanleg van het Bastei-museum maakten er naar alle waarschijnlijkheid ook onderdeel van uit. De gevonden muur bestond uit cement en stenen, met aan de zichtkant tufsteen, en was op de best bewaarde stukken 2 meter hoog en ± 1,4 meter dik. De muur was aanvankelijk samengesteld uit losse onderdelen met onder andere muurresten van oudere stenen gebouwen en werd pas in de laat-Romeinse tijd tot één geheel samengevoegd. Hij kende daardoor een slingerend verloop. Tot waarschijnlijk de 11e/12e eeuw was de muur in gebruik. De muur was uniek voor Nederland maar ondanks vele protesten uit alle hoeken van de samenleving en van iedereen van naam en faam, ook vanuit het buitenland, besloot de gemeente Nijmegen toch tot afbraak van de muur en bouw van het casino. Wel werd een deel van de muur en een gevonden hypocaustum verplaatst en geëtaleerd achter vensters van het casino.