Collectie Gelderland

Geen titel

Een pentekening van ir. J.G. Deur, voorstellende het poortje dat toegang geeft naar het gasje. Gezien vanuit de Korte Burchtstraat