Collectie Gelderland

Geen titel

Grafmonument (uit 1890) in de Ned. Hervormde Joriskerk voor de op 14 april 1574 in de Slag op de Mookerheide gesneuvelde graven Lodewijk en Hendrik van Nassau ; gemaakt door Franciscus Leonardus Stracke (1849 - 1919)