Collectie Gelderland

Geen titel

De Duivelsberg (Teufelsberg of Wylerberg), op Duits grondgebied, in de grensstreek van Beek / Berg en Dal