Collectie Gelderland

Geen titel

Het eerste congres van de Jonge Werkman werd gehouden op het terrein van de Heilig Landstichting. Na de pontificale heilige mis opgedragen door de aartsbisschop van Utrecht, mgr. de Jong, werd het openluchtspel "de Bonte Tocht" opgevoerd door 400 Nijmeegse Jonge Wachters en leden van de K(atholieke) J(eugd) V(ereniging). Het spel werd geschreven door Bernard Verhoeven en F. van Oldenburg Ermke en geregisseerd door Anton Sweers. Een scene uit het spel waarin Satan de uitdaging van Michaël aanneemt