Collectie Gelderland

Geen titel

Het bouwrijp maken van grond t.b.v. woningbouw.